ท่านสามารถโอนเงินการสมัครเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 511-440077-8 ชื่อบัญชี นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา และนางจงกล ศรีวิไล และนายกิตติพันธ์ เหล่าสุวรรณ

เลขที่สมัคร *

เลขประจำตัวประชาชน *

วันที่ เวลา โอนเงิน *

ไฟล์สลิป *